Toplinski sustavi

Kempor

Kempor

KEMPOR EPS F LT je fasadna stiropor ploča posebno izrađena za primjenu u fasadnim sustavima, dobre toplinske izolacije, male težine, teško zapaljiva tj. ne podržava gorenje (DIN razred B1, Eurorazred E). Fasadni stiropor EPS F LT ispunjava zahtjeve vlačne čvrstoće (TR 100 kPa) i čvrstoće na savijanje (BS 100 kPa) te je dimenzijski stabiliziran (odležan). Moguća je izrada ploča sa preklopima (falc), jednostavno se ugrađuje, nije štetan po ljudsko zdravlje i okoliš te nije otporan na organska otapala. Deklarirana toplinska provodljivost: λD=0,042 W/mK

Tehničke informacije

Zapaljivost:Eurorazred E B1
Debljina: ± 1 mm
Čvrstoća pri savijanju: ≥ 100 kPa Paropropusnost: 20 - 40 μ

Video

No video

Download

Tehničke informacije