Boje i lakovi

AmphiSilan

AmphiSilan

Kapilarno hidrofobna, mineralno mat fasadna boja na bazi silikonske smole. Novovrsna kombinacija silikonske smole i veziva sa ugrađenim nanokvarcnim strukturama za čiste fasade. Dosljedno unapređivanje Caparol-Clean-Concepta.

Tehničke informacije

Nijansa boje: bijela
Gustoća: ca. 1,5 g/cm³
Potrošnja: ca. 150-200 ml/m2 po jednom prolazu na glatkim podlogama. Na hrapavim površinama odgovarajuće više. Kod fino-plastičnih premaza točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

Download

Tehničke informacije