Usluge nijansiranja

USLUGE NIJANSIRANJAU sve naše tri poslovnice vršimo usluge kompjutorskog nijansiranja i to više od 400.000 tonova. Boje miješamo po gotovo svim ton kartama na tržištu ; STO, Caparol, Rofix, Baumit, Dulux, JUB, Svjetlost, Relius... I mnoge druge.

Usluge nijansiranja:

Poslovnica 1- Dubrava, Ulica Hrvatskog proljeća 32
Caparol: unutarnje boje, fasadne boje, podni premazi, lazure, lakovi na vodenoj osnovi i na bazi otapala, žbuke, betonske boje, dekotrativne tehnike, latex boje....
Svjetlost: unutarnje boje, fasadne boje, lakovi na vodenoj osnovi i na bazi otapala, betonske boje, latex boje...

Poslovnica 2 – Špansko, Trg Ivana Kukuljevića 10
Caparol: unutarnje boje, fasadne boje, podni premazi, lazure, lakovi na vodenoj osnovi i na bazi otapala, žbuke, betonske boje, dekotrativne tehnike, latex boje....

Poslovnica 3 – Centar, Maksimirska 47
Caparol: unutarnje boje, fasadne boje, podni premazi, lazure, lakovi na vodenoj osnovi, žbuke, betonske boje, dekotrativne tehnike, latex boje....